Wygłoszone referaty

sala_a_01jpg

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Nikomu o tym nie mówiłam” – psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym (etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim).

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze” – psychoterapia pacjenta z katarem psychogennym w kontekście systemowym.

(2008) I Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Szlaki w psychoterapii”, Katowice 23-25 listopad 2008.
Referat: Miejsce terapii ericksonowskiej na mapie psychoterapii

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia zdrowia – konteksty i pogranicza”, Zakopane 15-17 maja 2009.
Referat: Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy – perspektywa psychoterapeutyczna.

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maja 2009.
Referat: „Dialogi z jedzeniem w tle” – transowe ujęcie problematyki zaburzeń odżywiania się.

(2009) II Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „I co po Freudzie?”, Katowice 25-27 listopad 2009
Referat: Czas i przestrzeń w psychoterapii – od Freuda do wczoraj.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: "Luzik i zapięty guzik" - psychoterapia pary małżeńskiej w ujęciu ericksonowskim.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: "Śmierć nieuznana" - psychologiczne komplikacje w przebiegu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym. Analiza uwarunkowań.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: Zmiana w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka i jej uwarunkowania.

(2011) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Psychologia w medycynie, medycyna w psychologii" pt. "Jakość życia w zdrowiu i chorobie", Lublin 23 – 24 wrzesień 2011
Referat: Czynniki utrudniające przebieg procesu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym - analiza teoretyczna.

(2012) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna”, Kraków 19-21 październik 2012
Referat: „Pomagać sobą” – rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty.

(2013) 27th Conference of the European Health Psychology Society "Well-being. Quality of Life and Caregiving", Bordeaux, France,
July 16-20 2013
Poster: Change in psychological self-portrait of widows and conditions of this change.

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: "Ciche straty" - radzenie sobie ze strata prenatalnymi i perinatalnymi jako wyzwanie naszych czasów?

(2014) Konferencja Naukowa "Schizofrenia w rodzinie - pomoc rodzinom w sytuacji choroby", Rybnik, 23 października 2014
Referat: "Po co rodzinie schizofrenia?" - systemowe rozumienie choroby

(2015) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Warszawa: 22 maja 2015
Referat: "Proces żałoby jako doświadczenie transowe"

(2015) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu”, Kraków 16-18 październik 2015
Referat: „(Nie)pamiętana żałoba” – perinatalna strata bliźniaka jako determinanta jakości życia (studium przypadku).

(2017) Konferencja Naukowa "Doceńmy każde życie", Sejm RP, Warszawa 28 stycznia 2017
Referat: Hospicjum Perinatalne nadzieją na godne przyjęcie każdego życia - aspekt psychologiczny.

(2017) Konferencja Naukowa "Ocalić nadzieję", Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Kraków 11-12 marca 2017
Referat: Specyfika żałoby u rodziców po okołoporodowej stracie dziecka.