INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla mnie priorytetem wpisanym w wykonywany przeze mnie zawód. Zapewniam, że zawsze dokładałam i będę dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Informacja niniejsza służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).


Administrator Danych

Administratorem Państwa Danych jest Gabinet Psychologiczny dr n. hum. Renata Kleszcz-Szczyrba z siedzibą w Rybniku, ul. Skłodowskiej – Curie 7 (www.psychoterapia-rybnik.com).
Jako Administrator Danych jestem odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod adresem r.szczyrba@wp.pl lub listownie na adres 44-200 Rybnik, ul. Skłodowskiej – Curie 7 jako adres siedziby firmy.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.psycholog-rybnik.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych może być Google. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe dotyczące osób korzystających z formularza kontaktowego posiadam dzięki wyrażonej zgodzie i przetwarzania ich przez okres 5 lat.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedstawione w niniejszej informacji zasady wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegam sobie prawo do zmian w niniejszej informacji, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przeze mnie usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.