Najważniejsze publikacje
(recenzowane naukowo)


publijpg

Kleszcz – Szczyrba R. (2001). Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po stracie współmałżonka, W: K. Popiołek [red.], Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Wydawnictwo SPA, Poznań, s. 223-243.

Kleszcz – Szczyrba R. (2010). "Pomagać sobą" - rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty. W: Psychoterapia, 4 (155), s. 61-72.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy - perspektywa psychoterapeutyczna. W: M. Górnik – Durose, J. Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia - konteksty i pogranicza. Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 305-320.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Postrzeganie zmian w autoportrecie psychologicznym przez kobiety po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 54, nr 2, s. 141-157.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Czynniki utrudniające przebieg żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym - rozważania teoretyczne. W: B. Bereza, M. Ledwoch (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom 2, Wydawnictwo CPPP Scientific Press, Lublin.

Kleszcz – Szczyrba R. (2012). Uwarunkowania zmiany w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 55, nr 1, s. 41-57.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Wybrane cechy pacjenta i terapeuty a powodzenie psychoterapii na przykładzie filmu „Buntownik z wyboru”. W: M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem, s. 151-181, ISSN 0208-6336.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). "Nikomu o tym nie mówiłam" - psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym. Etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim. W: Psychoterapia 2 (169), s. 19-30.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Czas i przestrzeń w psychoterapii – ujęcie problemowe. W: Psychiatria i Psychoterapia, tom 10, nr 1, s. 23-36, ISSN 1895-3166

Kleszcz-Szczyrba R. (2014), Witraże w ciemności, czyli o przedwczesnej śmierci dziecka. Książka niosąca światło, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice, ISBN 978-83-7030-942-8.

Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) (2016). Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, ISSN 0208-6336.

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 111-121, ISSN 0208-6336.

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Strata prenatalna i perinatalna jako wyzwanie naszych czasów?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 145-154, ISSN 0208-6336

Kleszcz-Szczyrba R., (2017), Specyfika żałoby rodziców po okołoporodowej stracie dziecka (w kontekście hospicyjnej opieki perinatalnej), W: Buczek M., Cieśla A., Ocalić nadzieję - rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Tischnera, Kraków, s.73-79.

Kleszcz-Szczyrba R. (2018), Żałoba jako doświadczenie transowe, W: Bomber K., Ochotny P. (red.) Oswoić jaskółkę... czyli ze śmierci do życia, Wydawca: Doktoranci Teologii Pastoralnej UKSW, Warszawa, s. 13-27, ISBN: 978-83-940856-3-6

Kleszcz-Szczyrba R. (2018), „Wczoraj, jutro i w międzyczasie” – ciągłość tożsamości ukazana w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury. Analiza psychologiczna. W: Brzoska S., Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury, Wydawnictwo Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. (w przygotowaniu)

Kleszcz-Szczyrba R., (2018), "Godna śmierć u początku życia" - idea hospicjum perinatalnego jako realizacja prawa człowieka do życia, [w:] B. Kmieciak, K. Stępniak (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji 70 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa, s. 198-218, ISBN 978-83-950934-2-5

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), Rozwód małżonków czy rozwód rodziców? - pomieszanie ról w sytuacji rozwodowej i ich wpływ na dobro dziecka. Refleksja psychologiczna. [w:] B. Kmieciak (red.), Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 119-135, ISBN 978-83-8160-697-4