beztytuupng

KWALIFIKACJE ZAWODOWE,
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (stopień naukowy uzyskany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2005 roku)
  • adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia (Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski     w Katowicach) http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=5297
  • psychoterapeuta na drodze do uzyskania certyfikatu SNP PTP 
  • psychoterapeuta ericksonowski (ukończone całościowe szkolenie w zakresie stosowania podejścia ericksonowskiego w psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi - zaświadczenie Curriculum nr 50/2008)
  • psychoterapeuta rekomendowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi       http://www.p-i-e.pl/psychoterapia/terapeuci                           
  • praktyka psychoterapeutyczna od 2002 roku (Rybnik, Katowice)
  • ustawiczne szkolenia w dziedzinie psychoterapii od 2001 roku (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi)
  • praktyka w zawodzie psychologa od 2000 roku (Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Polski Instytut Ericksonowski filia Katowice, Katowicki Instytut Psychoterapii, Gabinet Psychologiczny w Rybniku)
  • praca psychoterapeutyczna pod superwizją od 2002 roku (*superwizja - nadzór wobec terapeuty; superwizorzy: mgr Artur Kulig, mgr Krzysztof Klajs, mgr Lucyna Lipman, mgr Jarosław Gliszczyński, mgr Elżbieta Czapiewska - Zejden)
  • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Ukończone szkolenia